Salgsbetingelser for annoncering på onlineplatformen: PROMOTIONCREATOR.dk

Priser, annonceformater og materialekrav fremgår af det til enhver tid gældende fakta-blad, som er vedhæftet ordrebekræftelsen. Artikler og andet materiale der er produceret af PROMOTIONCREATOR.dk, fremsendes i korrektur til godkendelse, inden indrykning på website PROMOTIONCREATOR.dk.

Firmaportrætter og specialartikler der omhandler annoncøren produceres af PROMOTIONCREATOR.dk på basis af materiale modtaget fra annoncøren.

 

Vi forbeholder os ret til:

  • At afvise materiale der ikke lever op til vores specifikationer.
  • At afvise materiale der kan være stødende, eller diskriminerende.
  • At afvise materiale der efter PROMOTION CREATORs skøn, strider mod lovgivning, etiske regler eller som kan skade PROMOTION CREATORs omdømme.
  • At materiale der kan forveksles med redaktionelt stof, påføres teksten ” ANNONCE” i øverste højre hjørne.
  • At anvende annoncørens materiale i markedsføringssammenhæng og som opslag på sociale medier, med tydelig angivelse af annoncørens navn og/eller brand.

 

Ændring af aftalt annoncering:

Annoncer kan ikke annulleres efter deadline for annonceordre, og forfalder til fuld betaling, også i tilfælde hvor PROMOTIONCREATOR.dk ikke har modtaget materiale til indrykning. 

 

Betalingsbetingelser:

8 dage netto efter indrykning. Rettidig betalingsdato vil fremgå på faktura. Ved for sen betaling udstedes rykkergebyr på dkk 100,- for hver rykker der sendes. Efter 3. rykker, sendes tilgodehavende til inkasso. Ved for sen betaling, beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned samt kompensationsgebyr efter gældende regler.

 

Generelt:

PROMOTIONCREATOR fraskriver sig ansvaret for materiale der er ophavsbeskyttet, såsom billeder, tekst og andet som er beskyttet af enten copyright, ophavsret og andre immaterielle rettigheder. Du har som annoncør, ansvaret for at overholde den danske lovgivning om brug af materiale der er beskyttet af ophavsrettigheder. Ethvert krav PROMOTIONCREATOR.dk måtte blive mødt med, på baggrund af annoncering vil blive rejst mod annoncøren, så PROMOTIONCREATOR.dk bliver holdt skadesløs.

Annoncer der indrykkes i PROMOTIONCREATOR.dk er produceret af PROMOTIONCREATOR.dk på basis af materiale modtaget fra annoncøren. Alt andet på PROMOTIONCREATOR.dk tilhører PROMOTIONCREATOR.dk i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om ophavsret.

Enhver tvist med relation til vores vilkår og betingelser, afgøres efter dansk ret, med Byretten i Viborg som værneting.

SALGSBETINGELSER

Annoncering i PROMOTION CREATOR online på PROMOTIONCREATOR.dk.