Salgsbetingelser for annoncering i magasinet: PROMOTION CREATOR, elektronisk og fysisk og på PROMOTIONCREATOR.dk

Priser, annonceformater og materialekrav fremgår af det til enhver tid gældende fakta-blad, som er vedhæftet ordrebekræftelsen. Artikler og andet materiale der er produceret af PROMOTIONCREATOR, fremsendes i korrektur til godkendelse, inden indrykning i henholdsvis magasin og på website.

 

Vi forbeholder os ret til:

  • At afvise materiale der ikke lever op til vores specifikationer.
  • At afvise materiale der kan være stødende, eller diskriminerende.
  • At afvise materiale der efter PROMOTION CREATORs skøn, strider mod lovgivning, etiske regler eller som kan skade PROMOTION CREATORs omdømme.
  • At materiale der kan forveksles med redaktionelt stof, påføres teksten ” ANNONCE” i øverste højre hjørne.

 

Ændring af aftalt annoncering:

Annoncer kan ikke annulleres efter deadline for annonceordre, og forfalder til fuld betaling, også i tilfælde hvor PROMOTION CREATOR ikke har modtaget materiale til indrykning. 

 

Betalingsbetingelser:

8 dage netto efter ordredeadline. Rettidig betalingsdato vil fremgå på faktura. Ved for sen betaling udstedes rykkergebyr på dkk 100,- for hver rykker der sendes. Efter 3. rykker, sendes tilgodehavende til inkasso. Ved for sen betaling, beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned.

 

Generelt:

PROMOTIONCREATOR fraskriver sig ansvaret for materiale der er ophavsbeskyttet, såsom billeder, tekst og andet som er beskyttet af enten copyright, ophavsret og andre immaterielle rettigheder. Du har som annoncør, ansvaret for at overholde den danske lovgivning om brug af materiale der er beskyttet af ophavsrettigheder. Ethvert krav PROMOTION CREATOR måtte blive mødt med, på baggrund af annoncering vil blive rejst mod annoncøren, så PROMOTION CREATOR bliver holdt skadesløs.

Annoncer der indrykkes i PROMOTION CREATOR er produceret af annoncøren selv, og alle rettigheder til annoncen tilhører annoncøren. Alt andet i PROMOTION CREATOR magasinet og på PROMOTIONCREATOR.dk tilhører PROMOTION CREATOR i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om ophavsret.

Enhver tvist med relation til vores vilkår og betingelser, afgøres efter dansk ret, med Byretten i Viborg som værneting.

SALGSBETINGELSER

Annoncering i magasinet PROMOTION CREATORS, online og trykt udgave, samt på PROMOTIONCREATOR.dk.