GREENWASH - mere uvidenhed end ond vilje

Profilbranchen må fremskynde sin indsats for at tilpasse sig de nye love, som i øjeblikket kommer i en lind strøm fra EU.

De nye love skal stoppe "Greenwashing", som desværre er mere udbredt, end man skulle tro, især i profilbranchen. Ikke pga.

ond vilje, men på grund af uvidenhed, som igen er en konsekvens af uviljen til at tage nye love og regler til sig, idet man foretrækker at søge genveje, hvilket ikke er godt for branchen.


De nye love fra EU, der skal stoppe "Geenwashing" og i første omgang regulere tekstilindustrien, er i fuld gang.

Listen over begrænsede stoffer (RSL) er allerede lov.

PFAS vil blive forbudt i 2024.

RPET skal deklareres, hvor materialet oprindeligt kommer fra, og fra hvem materialet er genanvendt osv.

Hvis produktet indeholder mere end 50 % genbrugspolyester eller lignende, skal der på produktet være en advarsel om risikoen for migration af mikroplast ved vask mv.

Det bliver ulovligt at henvise til overholdelse af EU- eller FN-regler, medmindre man kan bevise dette ved at fremvise certifikater på alle dele af produktet, udført af et autoriseret certificeringsorgan.

Overtrædelse af disse love medfører en bøde. De er hårde, 2 % af virksomhedens samlede omsætning, globalt set.

Importør/leverandør og forhandler/distributør er solidarisk ansvarlige for overholdelsen. Hvis forhandlere ikke kontrollerer med leverandøren inden levering, at alle certifikater er til stede, anses denne for ikke at have overholdt reglerne og bærer derfor lige så meget skylden som den person, der importerede varerne uden at alle certifikater var tilstede.

At udstille produkter, der ikke opfylder kravene, er vildledende markedsføring. Også her vil bøder følge.

Problemet er, at profilbranchen ikke tager bølgen af nye EU-love alvorligt. Og at slutkunderne, i hvert fald de større kunder, er bedre til at forstå disse regler end branchens repræsentanter. Der er nogle få undtagelser, men alt for få, som har styr på tingene.

 

Skrevet af: Kjell Harbom

Erhvervsrepræsentant for branchespørgsmål