Det nye forslag har til formål at gøre op med alle de hjemmelavede, til tider meget ubetydelige, grønne symboler, der er dukket op i de sidste 3-4 år, siden bæredygtighed blev en økonomisk succesfaktor. Det har også til formål at hjælpe de forbrugere, der føler sig fortabt i junglen af disse mærker, hvor tilliden til dem er på et historisk lavt niveau.

 

Ifølge en nordisk forbrugerundersøgelse foretaget af Ipsos i 2022 er det kun 22 % af forbrugerne, der har tillid til markedsføring med argumenter som "miljøvenlig", "bæredygtig" eller "klimaneutral". Derimod har 61 % tillid til uafhængige tredjepartscertificeringer som Svanen og EU's miljømærke.

Skal være baseret på videnskab og hele livscyklussen

 

GREEN LABEL

Er det lykkedes dig at øge dit salg ved at tegne et grønt symbol?

Så er det måske slut med de søde ord, når EU fremlægger sit nye lovforslag om "grønne krav".

For at verificere produkters og tjenesteydelsers miljøpåvirkning skal virksomhederne basere deres miljøpåstande på videnskabelig dokumentation, der tager hensyn til hele livscyklussen og de vigtigste miljøpåvirkninger. Desuden skal påstandene være baseret på verifikation fra tredjepart.


Direktivet har til formål at forhindre useriøs mærkning, som risikerer at undergrave forbrugernes tillid. Der er stor forskel på miljømærkerne med hensyn til robusthed og pålidelighed. Forslaget vil sætte en stopper for udbredelsen af miljømærker, der ikke lever op til standarderne, og sikre, at alle mærkningsordninger er robuste. I fremtiden vil kun miljømærker, der anvendes i hele EU, være tilladt. Hvis der indføres nye miljømærker, skal de stille mere ambitiøse miljøkrav end de eksisterende mærker og kræve forudgående godkendelse fra EU", står der på Svanemærkningens hjemmeside.


Forslaget om grønne mærker skal nu drøftes i Europa-Parlamentet og Ministerrådet.


  // Kjell Harbom

  Forretningsrejsende i branchespørgsmål.