Promotionbranchen forventer øget efterspørgsel og højere omsætning i 2024

Særligt på beklædning er forventningerne positive, mens der også er positive forventninger til reklame og gaveartikler.

En ny undersøgelse fra GRAKOM viser, at hovedparten af aktørerne inden for promotionartikler forventer en højere omsætning i 2023 i forhold til 2022. Særligt på beklædning forventes efterspørgslen at stige i 2023. Men der er også positive forventninger til efterspørgslen på reklame- og gaveartikler.


”Til trods for, at der længe har været røster om udsigten til en økonomisk afmatning, er forventningerne til promotionbranchens omsætning fortsat positiv, og der forventes også højere efterspørgsel på promotionbranchens typiske varer,” siger Mads Lindegaard, cheføkonom i GRAKOM, der præsenterede undersøgelsen på Dansk Promotions årsmøde onsdag i denne uge.


Kun et sted i undersøgelsen tegner et billede af, at konjunkturerne bliver en anelse svagere.

”De eneste tegn, i vi ser i undersøgelsen på en begyndende økonomisk afmatning er, at undersøgelsens deltagere svarer, at der i 2023 vil være lidt mere fokus på varernes pris i afvejningen mellem pris og kvalitet sammenlignet med sidste år,” siger Mads Lindegaard.

Redaktør, GRAKOM

Pia Osbæck

+ 45 24 27 32 38

po@grakom.dk