Man siger at verden er fuld af originaler

-men når det kommer til stykket er der nok flere kopier.

Kopiprodukter er en konstant tilstedeværelse i dagens marked og kan findes i alt fra tøj og tilbehør til elektronik og medicin, og nok også vel repræsenteret i promotionbranchen. Disse produkter er ofte billigere end originalerne, men de rejser også spørgsmål om kvalitet, etik og lovlighed.


Hvornår er et produkt en kopi?

Et produkt kan betragtes som en kopi, når det er en efterligning af et originalt produkt, som er beskyttet af en form for intellektuel ejendomsret, såsom et patent, varemærke eller ophavsret. Kopiprodukter kan også omfatte produkter, der indeholder falske eller ulovlige kopier af originalt indhold eller design. Derudover kan kopiprodukter også være produkter, der forsøger at efterligne eller kopiere funktion, ydeevne eller udseende af de originale produkter, selvom de ikke indeholder nogen ulovlige elementer.

Er kopiprodukter et problem i promotionbranchen?

Ja, kopiprodukter kan være et stort problem i promotionbranchen. Da promotionbranchen omfatter produktion og distribution af trykte og fysiske produkter med henblik på reklame- og marketingformål, er der en stor risiko for, at kopiprodukter kan forvride det originale budskab og skade et brand eller en kundes image. Derudover kan kopiprodukter underminere de virksomheder, der investerer i deres egen branding eller udvikler originale produkter på vegne af deres kunder/distributører. I mange tilfælde tror slutkunden, at det produkt/design der er udviklet specielt til dem, eventuelt med deres eget logo også ejes af dem. Men faktum er, at selvom produktet bærer kundens logo, så er designet omfattet af den immaterielle ophavsret, idet det ikke er kundens logo der er det bærende element i et design, men derimod den opsætning eller sammenhæng med produkt, som designeren har leveret.  Det stiller dermed også designeren i en situation, hvor det er nødvendigt at have tilladelse til at arbejde med kundens logo. Udover de designmæssige aspekter, er det også vigtigt at forholde sig til problematikken om at kopiprodukter kan udgøre en trussel mod sikkerheden og kvaliteten af de produkter, der distribueres, da de ofte er lavet af dårligere materialer og ikke opfylder de samme standarder som de originale produkter.

 

Må man kopiere et design?

Det afhænger af en række faktorer, herunder om designet er beskyttet af en form for intellektuel ejendomsret. Hvis designet er beskyttet af et patent eller et varemærke, er det normalt ulovligt at kopiere det uden tilladelse fra ejeren af rettighederne. Hvis designet er beskyttet af ophavsret, kan det også være ulovligt at kopiere det uden tilladelse fra ejeren af ophavsretten, selvom der er visse undtagelser og begrænsninger for brugen af beskyttede værker i visse situationer. Generelt er det en god ide at undersøge ophavsretten der er knyttet til designet, inden man kopierer det for at undgå at krænke nogen rettigheder.

 

KOPI eller inspiration?

Hvis du mener at dit design er blevet kopieret, hvad skal der så til for at vinde en sag?

At vinde en sag om kopiering af ens design afhænger af en række faktorer, herunder ophavsretten og de specifikke detaljer i sagen. Generelt set skal en person eller virksomhed, der ønsker at vinde en sag om kopiering af deres design bevise, at de har ophavsretten eller ejendomsretten til designet, og at kopiproduktet krænker denne ret.

Bevisbyrden ligger typisk hos sagsøgeren.For at bevise krænkelse af en ophavsret/ ejendomsret kan sagsøgeren måske præsentere beviser såsom sammenligninger mellem de originale og kopierede produkter, dokumentation for patent- eller varemærkerettigheder og vidneforklaringer fra eksperter eller øjenvidner. Det er også vigtigt at have en stærk sag, der kan dokumentere, at kopiproduktet vil føre til økonomisk skade for sagsøgeren.

Når sagsøgeren har præsenteret sin sag, vil retten afgøre, om der er tale om en krænkelse af ophavsret/ ejendomsret, og om der skal tilkendes skadeserstatning eller andre juridiske sanktioner. Det er dog vigtigt at bemærke, at retssager om intellektuel ejendomsret kan være komplekse og kræver ofte juridisk rådgivning og ekspertviden.


I dagens marked er kopiprodukter en konstant tilstedeværelse og kan findes i mange forskellige brancher, herunder promotionbranchen. Kopiprodukterne rejser spørgsmål om kvalitet, etik og lovlighed.

Kopiprodukter skader et brands image og underminere virksomheder, der investerer i deres egen branding eller udvikler originale produkter. I promotionbranchen er det nemt, helt uforvarende, at falde i kopifælden. Især hvis en kunde kommer med et produkt, som tidligere er leveret af en kollega.

Derfor er det en god ide at undersøge, hvem der reelt har ophavsretten til design og produkt. Retssager om ophavsret er langvarige og omkostningstunge. Især er det en udfordring at finde juridisk bistand med den nødvendige ekspertise, især med viden indenfor promotionbranchen og b2b salg.